Sushi & Sashimi “A”

$20.00

6 pieces of sashimi, 5 pieces of sushi.