Sushi & Sashimi “A”

$22.00

6 pieces of sashimi, 4 pieces of sushi.